ஓய்வூதிய உத்தியோகத்தர் - பிரதேச செயலாளர் அலுவலகம் – மினுவங்கொட

தொலைபேசி இலக்கம்   – 0714150341

மாதம்

ஓய்வூதிய செலுத்துதலின் தேதி

 ஜனவரி

 10

 பிப்ரவரி

 9

 மார்ச்

 9

 ஏப்ரல்

 6

 மே

 10

 ஜூன்

 8

 ஜூலை

10

 ஆகஸ்ட்

10

 செப்டம்பர்

10

 அக்டோபர்

5

 நவம்பர்

9

 டிசம்பர்

10

News & Events

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top