தொடர்பு

முகவரி:
வேயங்காடா சாலை
மினுவங்கொடை
மேல் மாகாணம்
இலங்கை.
தொலைபேசி:
+94 112 295135
தொலைநகலி:
+94112 295135

தொடர்புப் படிவம்

ஒரு மின்-அஞ்சல் அனுப்புக
(விருப்பத்தேர்வு)

News & Events

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top