අපගේ දැක්ම

"ජනතා හිතවාදීව ඔවුන්ගේ යහපත් දිවි පැවැත්මට සහයවන විශිෂ්ඨතම රාජ්‍ය ආයතනය වීම."

අපගේ මෙහෙවර


"රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව සේවා සැපයීම, සම්පත් සම්බන්ධීකරණය හා ජනතා සහභාගීත්වයෙන්යුත් කාර්යක්ෂම,තිරසාර හා සැලසුම්ගත සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් තුළින් ප්‍රදේශයේ ජන දිවිය නංවාලීම

මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉතිහාසය

මිනුවන්ගොඩ උප දිසාපති කාර්යාලය ප්‍රථමයෙන් පිහිටවූයේ මිනුවන්ගොඩ ගම්පහ මාර්ගයේ අඹගහවත්ත ප්‍රදේශයේ  පිහිටා තිබු නිවසකය. ඒ 1973    වර්ෂයේදීය.එවකට එහි ආරම්භක කාර්ය මණ්ඩලය ඉතා සුළු පිරිසක් වු මෙහි ප්‍රථම උපදිසාපති වුයේ සුනිල් පද්මසිරි මහතාය.

වර්ෂයේ මෙම කාර්යාලය අඹගහවත්ත ප්‍රදේශයේ සිට කටුනායක - වේයන්ගොඩ මාර්ගයේ මිනුවන්ගොඩ නාලන්දා පිරිම් විද්‍යාලය ඉදිරිපිට පල්ලියට අයත් නිවසකට ගෙන එන ලදි. පසුව මෙම නිවස රජයට පවරාගෙන උපදිසාපති කාර්යාලය ස්ථිරවම එම නිවසේ ස්ථාපිත කරන ලදී.

1989 වර්ෂයේ පැවති භීෂනයේ දී නාඳුනන පිරිසක් විසින් ගිණි තැබීමෙන් කාර්යාලීය ලිපිගොණු සම්පුර්ණයෙන්ම විනාශ විය.එම තත්වය යටතේ වුවද පැරණි ගොඩනැගිල්ලේම යලි කාර්යාලීය කටයුතු ආරම්භ කිරිමට එවකට උපදිසාපති වු සුනිල් පද්මසිරි මහතා කටයුතු කළේය.

කාර්යාල කටයුතු සදහා පැරණි ගොඩනැගිල්ලේ ඉඩකඩ ප්‍රමාණවත් නොවු හෙයින් 1992 වසරේ දී නව දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් සදහා මුල්ගල තබන ලදී.එවකට ප්‍රාදේශීය ලේකම් වුයේ ජී.ඇල්.ගුණසිංහ මහතාය.

නව ගොඩනැගිල්ලේ කාර්යාල කටයුතු ආරම්භ කලද සම්පුර්ණයෙන්ම කාර්යාලයේ සේවා අංශයන් එහි ස්ථාපිත කල නොහැකි වු බැවින් පැරණි නිවස ද තව දුරටත් භාවිතා කරන ලදී.

2007 වර්ෂයේ දී පැරණි ගොඩනැගිල්ල වෙනුවට නව ගොඩනැගිල්ලක් සඳහා මුල්ගල තබා 2008 ජනවාරි මස එය විවෘත කර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවා අංශ එහි විධිමත්ව  ස්ථාපිත කරන ලදි.

 

නම

තනතුර

1.

සුනිල් ජයලත් මහතා

දිස්ත්‍රික් ලේකම්

2.

ජේ.ඩබ්.ඒස්.කිත්සිරි මහතා

අතිරේකදිස්ත්‍රික් ලේකම්

3.

ඩබ්.ඒ්.ඒස්.ජයවර්ධන මිය

සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්

4.

කේ.ඒ.එස්.එල්.ගුණතිලක මහත්මිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

‍5.

එස්.පී.ගුණවර්ධන මහතා

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

6.

ඩී.පී.වික්‍රමසිංහ මහතා

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

7.

ඊ.එම්.එස්.බී.ජයසුන්දර මහතා

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

8.

ඒ.කේ.අාර්.අලවත්ත මහතා

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

9.

එච්.ජී.ජේ.පී.විජයසිරිවර්ධන මහතා

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

10.

කේ.ජි.එච්.එච්.ආර්.කිරිඇල්ල මහතා

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

11  පුබුදිකා එස්.බණ්ඩාර මහත්මිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

12 පී.බී.ටී.සී.රාජිකා මහත්මිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

13. කේ.ඒ.එම්.එල්.සී.කුලතිලක මහත්මිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම්


මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සංස්කෘතික පසුබිම

 download 2 220px Pathaha Pokuna 2 
 download 3  Minuwangoda
 download 1  download

News & Events

Scroll To Top